Nie sztuką jest zrobić coś artystycznego. Nie sztuką jest zrobić coś komercyjnego.

Sztuką jest połączyć jedno i drugie.

Kampanie reklamowe

Przygotujemy dla Ciebie plan akcji marketingowej z wykorzystaniem różnych mediów: prasa, Internet, Facebook, radio, telebim, kino. Całość zamkniemy projektami graficznymi oraz produkcją materiałów reklamowych.

Kompleksowa produkcja

Od projektu do efektu. Zajmujemy się produkcją materiałów reklamowych. Wizytówki, ulotki, foldery, plakaty, rollupy, szyldy, naklejki, wizytówki - na życzenie zamykamy kompleksowo nasze usługi.

Pozycjonowanie stron internetowych SEO

Firma 01 STUDIO REMIGIUSZ TALACZYŃSKI pragnie poinformować, że realizuje projekt współfinansowany w ramach Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego, w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Beneficjent: 01 STUDIO REMIGIUSZ TALACZYŃSKI, Numer umowy: 5/FWI-C19/2021/25/UPG/1319
Celem projektu była dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych usług tj.: Obróbka animacji 3D/2D oraz montaż video; usługę sprzedaży abonamentowej aplikacji do wyświetlania na panelu dotykowym informacji nt. składów i alergenów; wyświetlanie reklam na dużych, łączonych monitorach typu Multiscreen; aplikacja do obsługi kiosku z panelem dotykowym.
Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług, a tym samym stabilizację firmy w nowych warunkach gospodarczych wynikających z pandemii Covid-19.
Wartość projektu: 33024,00 PLN, Wkład Funduszy Europejskich: 25506,34 PLN

Copyright ©2021 01studio